71 78 95 204

GutPR i Najciekawsze Logo Banku 2012

W ostatnich dniach ruszył plebiscyt na "Najciekawsze Logo Banku 2012" organizowany przez Banking-Magazine. Działaniami komunikacyjnymi dla tej akcji zajmie się agencja GutPR - jeden z partnerów plebiscytu.

"Najciekawsze Logo Banku 2012" to pierwsza edycja konkursu, mającego na celu wyłonienie najciekawszego znaku graficznego banku. Obsługą mediową plebiscytu na "Najciekawsze logo banku" zajmie się agencja GutPR.

Wyboru najciekawszego loga banku dokona kapituła złożona z osobowości reprezentujących różne środowiska, począwszy od dziennikarzy prasowych, radiowych, analityków finansowych, osób zarządzających serwisami internetowymi o tematyce finansowej czy osób zajmujących się obrotem wierzytelnościami. Do udziału w kapitule konkursowej została zaproszona także Hanna Gehrke-Gut z agencji GutPR.

Partnerami plebiscytu są: EGB Investments S.A., Agencja GutPR, Manager - Magazyn kadry zarządzającej, agencja prasowa Artivia, finansosfera.pl, structus.pl, forumphoto.pl 

Najciekawsze Logo Banku 2012 to pierwsza edycja akcji, mającej na celu wyłonienie znaku graficznego banku, charakteryzującego się najbardziej przejrzystym przekazem oraz ciekawą formą graficzną dla potencjalnego odbiorcy. Wyboru dokona kapituła złożona z osobowości reprezentujących różne środowiska, począwszy od dziennikarzy prasowych, radiowych, analityków finansowych, jak również ludzi działających w segmencie dziedzin około bankowych, czyli serwisów internetowych o tematyce finansowej czy agencji PR do osób zajmujących się obrotem wierzytelnościami, czyli mającymi do czynienia z szerokim spektrum działalności tych instytucji. Ma to dać świadectwo bardzo obiektywnej oceny reprezentowanych w konkursie marek. Wyniki plebiscytu oraz jego laureatów poznamy 2 lipca br. Wówczas to zwycięzcy zostaną uhonorowani przygotowanymi na tą okazję specjalnymi statuetkami.

Zaufali nam: