71 78 95 204

Spektakularne wyniki GutPR w Badaniu Agencji PR 2023

Agencja GutPR odniosła spektakularny sukces w tegorocznym Badaniu Satysfakcji Klientów Agencji Public Relations 2023, przeprowadzonym przez Media Marketing Polska. Jak podkreślili analitycy, choć GutPR jest jedną z mniejszych agencji, jednak zyskała miano jednej z najlepiej ocenionych w tegorocznej analizie.

W badaniu, które objęło wiele cenionych agencji PR w kraju, GutPR wybiła się na pierwszy plan, osiągając wyniki znacznie przewyższające średnią branżową. W podsumowaniu stwierdzono, iż na wymiarach ogólnych i szczegółowych agencja wypadła znakomicie, zdecydowanie powyżej średniej agencyjnej.

Szczególnie imponujące są wyniki GutPR w poszczególnych kategoriach:

  • Rozumie biznes klienta i branżę/Stara się zrozumieć politykę działania i kulturę organizacji klienta: Agencja uzyskała imponujące, maksymalne oceny 6,0 w tych dwóch kategoriach, co świadczy o głębokim zrozumieniu działalności klientów, kategorii produktów/usług oraz rynku branżowego.
  • Transparentność i etyka: GutPR otrzymała wysoką ocenę 5,9 za jasne i szczegółowe informowanie klientów o wydawaniu budżetu oraz rygorystyczne przestrzeganie zasad etyki zawodowej.
  • Wartość usług: W tej kategorii agencji zostały przyznane 5,8 punktów, co dowodzi, że usługi świadczone przez GutPR są w pełni zgodne z oczekiwaniami klientów i stanowią świetną inwestycję przy określonym budżecie..
  • Reakcja na zagrożenia i reputacja w branży: GutPR uzyskała solidne 5,7 punktów za błyskawiczną reakcję na ewentualne zagrożenia oraz za cieszącą się uznaniem opinię w branży.
  • Skuteczność kampanii PR: Agencja zyskała 5,6 punktów za skuteczność prowadzonych działań i kampanii PR, co potwierdza zdolność do osiągania zamierzonych celów.

Uzyskane wyniki dowodzą, że GutPR nie tylko spełnia oczekiwania klientów, ale także przewyższa je, oferując kompleksowe podejście do realizacji zadań i zachowując najwyższe standardy obsługi.

Zaufali nam: